PARTNERZY

 Dążąc do perfekcji i wciąż doskonaląc swoją ofertę, Fabryka Mebli WERSAL wybiera jako swoich partnerów najlepszych dostawców. Ponad 25 letnia obecność na rynku pozwoliła nam na wypracowanie przyjaznych relacji z wieloma firmami tak w Polsce jak i poza granicami kraju m. in: